Eindigt een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd ook als de werkgever 2 dagen nadat de arbeidsovereenkomst van rechtswege zou zijn geeindigd wordt opgezegd ?

Casus Een werkgever sluit een overeenkomst op 2 januari 2021 voor een periode van  11 maanden. De overeenkomst eindigt aldus conform de arbeidsovereenkomst op  1 december 2021. Op 2  december 2022 komt de werknemer gewoon ook werken en de werkgever zegt niets tegen de werknemer. Op 3 december 2021 roept de werkgever de werknemer in […]

Kan een werkgever een werknemer verplichten om te vaccineren tegen COVID-19? Kan een werkgever info hieromtrent opvragen?

Inleiding De afgelopen dagen zijn diverse berichten viraal gegaan op social media en watsapp over werkgevers die hun werknemers verplichten een vaccinatiebewijs te overleggen. De werknemers die dit weigeren worden bedreigd met disciplinaire maatregelen en in sommige gevallen zelfs met ontslag. Dit onderwerp heeft in de afgelopen weken diverse discussies op gang gebracht. In deze […]

LOONDOORBETALING ALS VOORSCHOT OP OVERWERK VERRICHT NA COVID 19 LOCKDOWN?

Loondoorbetaling voor overuren Curacao

Vele ondernemers zitten momenteel tijdens de door de Curacaose overheid opgelegde covid 19 lockdown met de situatie dat ze hun (bouw) projecten niet kunnen afmaken. Laatselijk heb ik van een ondernemer vernomen dat hij bereid is zijn werknemers die geen arbeid kunnen verrichten tijdens de COVID 19 LOCKDOWN door te betalen ofwel gedeeltelijk of geheel […]

Verplichting om met vakantie te gaan tijdens COVID 19 LOCKDOWN…. kan dat?

COVID 19 LOCKDOWN - verplicht vakantie

In verband met de Coronavirus lockdown zoals opgelegd door de Curacaose overheid wensen vele werkgevers waarvan hun omzet is gedaald hun werknemers verplicht met vakantie sturen omdat er geen werk voorhanden is. De vraag is nu kan dat ?  Op grond van art 2 Vakantieregeling 1949 moet de werkgever op verzoek van de werknemer vakantie […]