Verplichting om met vakantie te gaan tijdens COVID 19 LOCKDOWN…. kan dat?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

In verband met de Coronavirus lockdown zoals opgelegd door de Curacaose overheid wensen vele werkgevers waarvan hun omzet is gedaald hun werknemers verplicht met vakantie sturen omdat er geen werk voorhanden is.

De vraag is nu kan dat ? 

Op grond van art 2 Vakantieregeling 1949 moet de werkgever op verzoek van de werknemer vakantie verlenenen, terwijl de werknemer verplicht is de vakantie te nemen.

Het voornoemde houdt toch niet in dat de werknemer dat de werknemer zelf kan bepalen wanneer hij met vakantie zal gaan. Vele werknemers berusten op de verkeerde veronderstlling dat omdat zij recht hebben op vakantie zij dan ook kunnen bepalen wanneer zij vakantie kunnen gaan. 

Artikel 4 Vakantieregeling 1949 bepaalt het volgende:

De beslissing omtrent het tijdstip, waarop de vakantie zal ingaan, alsmede die omtrent de tijdvakken, waarin de vakantie overigens zal worden gesplitst, berust bij de werkgever. Daarbij dient, voor zover de belangen van het bedrijf en die van het overige personeel dit toelaten, zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met de wensen van de arbeider.

Hoofdregel is aldus dat de werkgever kan bepalen wanneer een werknemer op vakantie dient te gaan. Daarbij dient de werkgever zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de werknemer, maar dienen de belangen van het bedrijf en van de overige personeel mee gewogen te worden. 

Het feit dat de werkgever zoveel mogelijk rekening dient te houden met de wensen van de werknemer houdt aldus in dat zij eerst de vakantie kan vaststellen nadat hij dit heeft opgenomen met de werknemer. Het opneming ofwel overleg met de werknemer houdt niet in dat de werknemer hiermede accoord dient te gaan met het tijdstip van ingaan. Uiteraard dient de werkgever wel rekening te houden met de bezwaren van de werknemer.

Op grond van goed werkgeverschap dient zij de werknemer de ruimte te bieden om met een voorstel te komen met eigen tijdstip waarop zij met vakantie wenst te gaan. Wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt dan is het aan de werkgever om grond van redelijkheid en billijkheid het tijdstip van de vakantie zal bepalen en daarbij kan de werkgever tevens het bedrijfsbelang laten meewegen.

Het voornoemde houdt aldus in dat de werkgever in deze moeilijke periode van covid lockdown, waarbij de werkgever na overleg te hebben gepleegd met de werknemer, hem uit heeft gelegd dat bv omzet enorm is gedaald  zodat er nu geen werk voorhanden is (bedrijfsbelang) of dat bv de werknemer een conditie heeft waardoor zij zeer kwetsbaar is (gezondheidsreden)en de werknemer daarbij haar bezwaren te kennen heeft gegeven de werknemer wel degelijk zou kunnen verplichten om met vakantie te gaan, zonder te handelen met strijd met de wet of goed werkgeverschap. 

Conclusie

Nadat er met de werknemer overleg is gepleegd en deze zijn of haar bezwaren te kennen heeft gegeven kan bij afwegen van de  belangen (oa bedrijfsbelang)- waardoor de werkgever het beginsel  van goedwerkgeverschap in acht heeft genomen- de werknemer het tijdstip van de vakantie vaststellen. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Blijf ook op de hoogte!

Meldt u aan voor onze gratis nieuwsbrief, laatste updates en nieuwste artikelen.

Vragen omtrent het artikel?

Heeft u na het lezen van het artikel vragen en/of kunnen wij u ergens mee van dienst zijn?

  • + 5999 692 61 01
  • +5999 465 24 17 / +5999 841 24 17
Open chat
Powered by