Is echtscheiding tijdens een covid 19 lockdown een oplossing? Indien ja hoe verder?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Men trouwt met elkaar en realiseert zich na verloop van tijd dat het echt niet meer gaat. Dit begint nog zwaarder te wegen tijdens deze coronavirus lockdown nu partijen noch de kinderen zelfs niet meer uit huis kunnen gaan om te gaan werken of om naar school te gaan, zodat tenminste iedereen even zijn eigen ruimte krijgt. Echtscheiding is dan onvermijdelijk!! Dit is ook de wereld trend.

Wat komt er allemaal erbij kijken wil men gaan echtscheiden?

De eerste vraag die gesteld kan worden: is praten partijen nog wel met elkaar of bestaat er absoluut geen communicatie?

Indien antwoord ja is hoe verder?

Dan is het raadzaam dat voor de echtscheiding men bepaalde afspraken vastlegt in een echtscheidingsconvenant. Men kan daarbij ook kiezen voor slechts een advocaat als men denkt dat men samen makkelijk eruit zullen komen. Dit bespaart uiteraard weer kosten.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Het echtscheidingsconventant is meer dan een gewone overeenkomst. Het wordt vaak gesloten ter beeindiging van onzekerheid en/of geschillen. Conform Het Hof ‘ Hertogenbosch ECLI:NL:GHSHE:2017:5489 kan dit gekwalificeerd worden als een vaststellingsovereenkomst.

Wat is het voordeel van een echtscheidingsconventant?

Door wel een echtscheidingsconvenant  te laten opstelllen door een advocaat,  hebben beide scheidende partijen duidelijkheid over gevolgen van een scheiding. Heeft u hierover meer vragen neem contact met ons op.

Een echtscheidingsconvenant behelst niet alleen afspraken over de verdeling van goederen, maar bijvoorbeeld ook over partner-of kinderalimentatie. Van belang is in deze dat indien een huwelijk minder dan 5 jaren heeft bestaan en uit het huwelijk geen kinderen  zijn geboren, eindigt de verplichting tot levensonderhoud van rechtswege na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de duur van het huwelijk. Huwelijk heeft geduurd 3 jaar dan einidgt de alimentatieverplichting ook bij 3 jaren. Indien het voornoemde niet van toepassing is dan is de maximum periode die de rechter kan vaststellen voor het betalen van levensonderhoud 12 jaar. Uiteraard kunnen partijen van deze termijn afwijken en dat kunnen ze doen in de echtscheidingsconvenant. In de echtscheidingsconvenant is het ook belangrijk dat men een ouderschapsplan toevoegt aan de echtscheidingsconventant. In die ouderschapsplan wordt vastgelegd  op welke manier de ouders voortaan met de kinderen zullen omgaan en wanneer de kinderen contact hebben met beide partijen.

Concreet betekend dat de navolgende vragen aan bod komen en waarover partijen overeenstemming dienen te bereiken:

1.Woning: Blijft een van de echtgenoten in de echtelijke woning? Hoe worden de woonlasten verdeeld.

2. Boedel ofwel de huwelijksgemeenschap: Waaruit bestaat die?Hoe vindt de verdeling plaats aan de echtgenoten; Wat is de waarde van de woning(e) en de hoogte van de hypothecaire lening. Wij blijft met welk woning en met met welke (hypothecaire) schulden? Hoe worden de huurgelden verdeeld indien de woning (en) worden verdeeld.Hoe vindt de verdeling plaats van de inboedelgoederen? Wie blijft met welke spaartegoed en met welke verzekering? Hoe worden de belastinschulden verdeeld?

3. Kinder-en partneralimentatie: Wie betaalt hoeveel en in welke gevallen mag dat bedrag worden gewijzigd?

4. Wat als partijen niet met elkaar praten?

Wat als partijen niet met elkaar praten?

Praten partijen niet met elkaar dan kan de rechter over al het voornoemde (echtscheiding, kinder-en partneralimentatie, ourder gezag, verdeling van de gemeenschap beslissen nadat er een verzoekschrift hieromtrent is ingediend bij het Gerecht.

Tenslotte wens ik te vermelden dat het tevens van belang is dat als iemand niet in zijn of  levensonderhoud kan voorzien van zich zelf en of haar/ zijn kinderen en toch wenst van echt te scheiden de mogelijkheid bestaat om een voorlopige voorziening in te dienen voor kinder-of partneralimentatie. In de scheidingsprocedures kan iedere echtgenoot de rechter verzoeken om voor de duur van het geding een voorlopige voorziening te treffen. Het gaat daarbij onder meer om het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning, de voorlopige toevertrouwing van de kinderen aan één van de echtgenoten en de vaststelling van voorlopige kinder- of partneralimentatie. Zit u ook met zo’n vraag neem met ons contact op.

Conclusie

Voordat het uit de hand loopt en partijen nog met elkaar kunnen praten is het juist raadzaam om de echtscheidingsprocedure te starten zodat men alsnog de echtscheidingsconventant kan maken om de gevolgen van na het huwelijk te kunnen regelen. Lukt dat helaas niet meer en staan partijen te ver van elkaar is het raadzaam om de echtscheidingsprocedure te starten, zodat ieder partije zijn eigen ruimte krijgt.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Blijf ook op de hoogte!

Meldt u aan voor onze gratis nieuwsbrief, laatste updates en nieuwste artikelen.

Vragen omtrent het artikel?

Heeft u na het lezen van het artikel vragen en/of kunnen wij u ergens mee van dienst zijn?

  • + 5999 692 61 01
  • +5999 465 24 17 / +5999 841 24 17
Open chat
Powered by