Wat te doen bij misbruik van gelden en persoonlijke verwaarlozing van een ouder door een familielid of partner?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Gedurende de covid 19 lockdown hebben vele families hun ouders of een ander familielid uit tehuizen gehaald om hun thuis te verzorgen. Dit was ook tevens gedaan met uw ouder door uw zus of zijn 30 jaar jongere parner. U kon tijdens de lockdown niet op bezoek gaan bij uw ouder die verblijft bij uw zus of zijn 30 jarige jongere partner ter voorkoming van besmetting. Na versoepeling van de lockdown besluit u toch langs te gaan bij uw ouder en bemerkt u zware fysieke als mentale achteruitgang. Op moment dat u vraagt of uw ouder wel goed te eten krijgt, krijgt u te horen van jawel of op een andere keer dat er niet voldoende geld is.  Dit bevreemdt u ten zeerste aangezien u weet dat uw ouder toch  goed heeft gespaard voor zijn oud dag. Daarnaast krijgt hij een riante pensioen. Na verloop van tijd begint u de zaak niet echt te vertrouwen en besluit u de bankrekening en credit card rekening van uw ouder na te lopen. Dan blijkt dat er constant grote bedragen dagelijks van de rekening worden afgehaald voor zaken die niets met verzorging van uw ouder te maken heeft. Daarnaast ziet u allerlei bedragen op de credit cardoverzicht verschijnen die tevens niets te maken heeft met zijn onderhoud. Toren hoge schulden worden opgebouwd met de credit card die tevens niet worden afbetaald. Uw ouder is bovendien zeer slecht ter been en is mentaal tevens niet helemaal goed. U komt tot de conclusie dat de gelden niet worden gebruikt voor de goede verzorging van uw ouder en daarnaast worden er  misbruik van gemaakt van de gelden van uw ouder.  Maakt u ook zoiets mee en heeft u meer vragen neem contact met ons op.

Wat te doen zodat deze situatie zich niet voorgezet?

Duidelijk is hier dat uw ouder niet bij machte is  goed voor zijn geldzaken, bezit en persoonlijke zaken te zorgen.

Art 378 van boek 1 Burgerlijk Wetboek van Curacao bepaalt dat een meerderjarige kan door de rechter in Eerte aanleg onder curatele worden gesteld:

a.wegens een geestelijke stoornis, waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat of bemoelijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen;

b.wegens verkwisting;

c.wegens gewoonte van drankmisbruik dawel gewoonte van misbruik van verdovende middelen of stimulerende middelen, waardoor hij:

1. zijn belangen niet behoorlijk waarneemt;

2. in het openbaar herhaaldeljk aanstoot geeft of;

3. de eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt

Wie kan de curatele aanvragen?

De betrokken persoon zelf, zijn echtgenoot of andere levensgezel, zijn bloedvewanten in de rechte lijn en die in de zijlijn tot de vierde graad ingesloten, alsmede door zijn voogd en de openbare ministerie.

Kort gezegd betekend dit dat de persoon zelf, zijn echtgenoot of degene met wij hij samenwoont, zijn kinderen en kleinkinderen (half) broeders of zusters, zijn nicht (dochter van zijn broeder/zus)zijn voogd en het openbare ministerie kunnen verzoeken om de persoon onder curatele te stellen.

Zodra de rechter de beschikking van onder curatelestelling heeft gewezen is de persoon handelingsonbekwaam voorzover de wet niet anders bepaald.

Maw kunt u als kind van uw ouder de onder curatele aanvragen en dan zal de rechter aan de hand van de overlegde stukken uw ouder onder curatelestelling en kunt u als curator worden benoemd indien u dit verzoekt.

Hierna kunt u ouder en zijn vermogen veilig stellen, aangezien u dan de enigste persoon bent die zaken zou kunnen regelen voor uw ouder zowel voor wat betreft zijn gezondheid als voor wat betreft zijn geldzaken en overige vermogen. U kunt tevens dan met goedkeuring van zijn rechter bv ook een huis waarin uw ouder woonde en niet meer woont omdat hij opgenomen dient te worden in een tehuis of omdat hij bij u komt inwonen verkopen, zodat dit bedrag aangewend kan worden ter betaling van bv zijn oudedagsvoorzieng. Hiermede kunnen anderen geen misbruik meer maken van de situatie. Daarnaast kunt u met goedkeuring van de rechter indien uw vader gerechtigd is in een woning die behoort tot de nalatenschap van zijn overleden vader, deze woning aan een derde verkopen en tekenen bij de notaris voor notariele overdracht . Maakt u ook zo’n situatie mee aub neem aub contact met ons op. Er zal in de krant moeten verschijnen dat uw ouder onder curatele is gesteld en wie exact de curator is geworden.

Uiteraard dient eerst een boedelbeschrijving opgesteld te worden voor het Gerecht om aan te geven wat uw ouder allemaal aan vermogen heeft en dient u voor de komende jaren rekening en verantwoording af te leggen zolang de onder curatelestelling voorduurt.

Heeft u meer vragen neem contact met ons op.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Blijf ook op de hoogte!

Meldt u aan voor onze gratis nieuwsbrief, laatste updates en nieuwste artikelen.

Vragen omtrent het artikel?

Heeft u na het lezen van het artikel vragen en/of kunnen wij u ergens mee van dienst zijn?

  • + 5999 692 61 01
  • +5999 465 24 17 / +5999 841 24 17
Open chat
Powered by