Kan de notaris toch een verklaring van erfrecht afgeven terwijl 1 van de erfgenamen weigert de nalatenschap te aanvaarden ?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

(1)Na het overlijden komt het voor dat  1 van de erfgenamen alle vruchten plukt van het woonhuis/gebouw die in de nalatenschap is gevallen door de  huurpenningen in ontvangst te nemen of soms zelfs het woonhuis bewoont, waardoor de andere erfgenamen juist wensen dat het woonhuis aan de erfgenaam die het woonhuis bewoont en de vruchten plukt wordt toebedeelt terwijl hij de anderen dan uitkoopt of het woonhuis wordt verkocht omdat men een goede koper hiervoor heeft gekregen, maar deze ene erfgenaam of een andere ergenaam dit niet wil. Om uit deze impasse te geraken dient het Gerecht geaddieerd te worden en eist het Gerecht een verklaring van erfrecht om zich hierover te kunnen buigen.

Om uit deze impasse te geraken dient het Gerecht geaddieerd te worden en eist het Gerecht een verklaring van erfrecht om zich hierover te kunnen buigen. Voor meer info hierover gelieve contact met ons op te nemen.

(2)Ook kan het voorkomen dat tot de nalatenschap  een groot terrein (of huurgrond en erfpachtrecht) behoort waarop er verschillende woonhuizen zijn gebouwd waarin de erfgenamen wonen, maar deze gesplitst dient te worden in meetbrieven zodat ieder erfgenaam er een verdeling kan plaatsvinden waarbij ieder erfgenaam zijn gedeelte krijgt toebedeelt en zij verder niet hoeven te blijven discussieren wie de schulden van de nalatenschap betaald die maar steeds blijft ophopen. Dan kan het voorkomen dat bv 1 van deze erfgenamen Kadaster niet toelaat om het terrein waarop zijn woonhuis is gebouwd te meten en verder ook niets wenst te doen mbt de nalatenschap.

Hiervoor dient ook het Gerecht geaddieerd te worden en geldt weer dat er een verklaring van erfecht nodig is om niet niet-ontvankelijk verklaard te worden. Voor meer info hierover gelieve contact met ons op te nemen.

bankrekening van degene die is overleden wordt  geblokeerd. Om dit te deblokkeren bij de bank en de tegoeden bij de bank te kunnen opeisen eist de bank van de erfgenamen een verklaring van erfrecht. Voor meer info hierover gelieve contact met ons op te nemen. Voor meer info aub contact met ons opnemen.

Maw is er In al dit soort gevallen (en uiteraard zijn er ook andere gevallen die hier niet worden genoemd) een verklaring van erfrecht nodig. Artikel 4:188 geeft aan wat een verklaring van erfrecht is en welke feiten hierin opgenomen  dient te worden opgenomen.  Hierin wordt bepaalt dat een verklaring van erfrecht is een notariele akte waarin een notaris een of meer van de feiten genoemd in artikel 4:188 vermeld. Een van deze feiten die genoemd wordt in artikel 4:188 lid 1 onder a is dat de notaris vermeld dat een of meer in de verklaring genoemde personen, al dan niet voor bepaalde erfdelen, erfgenaam zijn of de enige erfgenaam zijn, met vermelding of zij de nalatenschap reeds hebben aanvaard.

Voordat de notaris een verklaring van erfrecht afgeeft dient zoals vermeld in artikel 4:188 lid 1 onder a BW de efgena(a)m aan te geven of hij/zij de nalatenschap beneficiar (onder boedelbeschrijving) of zuiver aanvaard. Als de erfgenaam zuiver aanvaard dan aanvaard hij alle bezittingen en schulden, waardoor ook  blijkt achteraf dat de geeerfde  bezittingen minder zijn dan de schulden, deze schulden ook worden aanvaard door de deze erfgenaam. Als de erfgenaam beneficiar of onder boedelbeschijving aanvaard en de schulden overtreffen de bezittingen dan hoeft de erfgenaam de schulden niet te betalen die de geeerfde bezittingen overtreffen. De beneficiare danwel de zuivere aanvaarding geschiedt door bij de Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg een verklaring af te leggen hieromtrent.

De notaris zal in bovengenoemde gevallen waarbij hij verzocht wordt om een verklaring van erfrecht op te maken eerst alle erfgenamen op te roepen om beneficiar of zuiver te aanvaarden Vaak zal de erfgena(a)m(en) die niet wil(len) meewerken aan de verdeling niet komen opdagen danwel niets vermelden.

Dan rijst de vraag of de notaris een verklaring van erfrecht die van essentieel belang is voor ALLE bovengenoemde gevallen toch kan afgeven. Artikel 4:188 lid 1 onder a BW geeft het antwoord hierop.  geeft De notaris vermeld in de verklaring van erfecht dat deze erfgenaam de nalatenschap niet heeft aanvaard en bv niet is komen opdagen. Indien deze wel komt opdagen dan zal dit tevens in de verklaring van erfrecht worden vermeld en wordt de erfgenaam meteen geattendeerd op artikel 4:192 lid 4 BW. Voor meer info hierover gelieve contact met ons op te nemen.

Met deze verklaring van erfrecht kan het Gerecht geaddieerd worden die dan in alle 3 de gevallen kan gaan oordelen. Met een verklaring erfrecht alleen waarbij 1 van de erfgenaam de nalatenschap niet heeft aanvaard zal de erfgenamen bij de bank niet ver komen waardoor ook in dit laatste geval het Gerecht in deze geaddieerd dient te worden. Voor meer info gelieve contact met ons op te nemen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Blijf ook op de hoogte!

Meldt u aan voor onze gratis nieuwsbrief, laatste updates en nieuwste artikelen.

Vragen omtrent het artikel?

Heeft u na het lezen van het artikel vragen en/of kunnen wij u ergens mee van dienst zijn?

  • + 5999 692 61 01
  • +5999 465 24 17 / +5999 841 24 17
Open chat
Powered by