Juridische dienstverlening

Rechtsgebieden

Aqua Terra Law Firm is een allround advocatenkantoor op Curaçao waarbij wij u op diverse rechtsgebieden kunnen helpen. Wij behartigen met overtuiging uw belangen en zullen in samenspraak met u de te bewandelen weg uitstippelen.

Arbeidsrecht

Als werkgever of werknemer op Curaçao krijgt u te maken met allerlei arbeidsrechtelijke situaties. Om tijd en onnodige kosten te besparen, is het aan te raden om u goed te laten informeren over uw rechten en plichten. Wij kunnen u adviseren en helpen bij het oplossen van arbeidsgeschillen. Maar ook bij het opstellen van documenten, ontslag van een medewerker of het vorderen van loon.

Daarnaast kunnen wij u ook helpen met uw loonadministratie en payroll. Voorkom arbeidsrechtelijke fouten en zorg ervoor dat uw onderneming voldoet aan de arbeidsrechtelijke eisen die gesteld zijn in de wet.

Contracten

Iedere onderneming heeft te maken met het sluiten, verlengen en beëindigen van contracten. Een contract opstellen klinkt op voorhand niet ingewikkeld want u weet natuurlijk waarover het contract moet gaan. Echter, er komt veel meer bij kijken. Denk aan situaties waarbij er een wanprestatie wordt gepleegd, wat gebeurt er dan? Op zulke momenten is alertheid geboden omdat het uw rechtspositie en de toekomst sterk kan beïnvloeden.

Het opstellen van een overeenkomst is specialistenwerk. De inhoud van de overeenkomst dient zorgvuldig te worden vastgesteld en op papier te worden gezet. Om juridische geschillen zo veel mogelijk te voorkomen is het van groot belang om alle mogelijke gebeurtenissen te ondervangen in een contract, maar ook op andere manieren. U kunt hierbij denken aan Algemene Voorwaarden en Koopovereenkomsten. Kortom, ten aanzien van contracten kunnen wij u zeker van dienst zijn.

Huurrecht

Het huurrecht is niet altijd eenduidig en helder. In sommige gevallen mag wel van de wet worden afgeweken en in andere gevallen weer niet. Het huurrecht is een breed en ingewikkeld terrein. Huurgeschillen hoeven natuurlijk niet alleen te gaan over onroerende zaken, een woning, maar het kan ook gaan over roerende zaken, zoals het huren van een auto of het huren van een boot.

De huurrecht regels voor roerende zaken zijn compleet anders dan voor onroerende zaken. Het huurrecht komt al snel om de hoek kijken en kan voor beide partijen vervelende consequenties hebben. Om goed op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten is het inschakelen van een advocaat cruciaal.

Bent u verwikkeld of dreigt u in een conflict te komen met uw huurder of verhuurder? Wacht dan niet langer en schakel Aqua Terra Law Firms in voor uw huurconflicten op Curaçao om zowel van juridisch advies te voorzien als u bijstand te verlenen bij het Gerecht. 

Incasso

Er is niets vervelender dan debiteuren die maar niet willen betalen. U blijft herinneringen sturen, maar er zit geen schot in de zaak.

Wanneer u er zelf niet meer uitkomt, is het tijd om Aqua Terra Law Firm in te schakelen. Wij zijn op de hoogte van de wet en regelgeving omtrent het incassorecht en zullen ons uiterste best doen om de gelden waar u recht op heeft te incasseren. Met een heldere aanpak weet u exact bij ons waar u aan toe bent en wat de te nemen stappen zijn.

Krijgt u onterecht rekeningen en is er een incassobureau, deurwaarder of advocaat ingeschakeld door de tegenpartij? Wacht dan niet langer en neem contact met ons op. Wij kunnen voor u nakijken of de rekening terecht is opgelegd of kunnen u helpen met het treffen van een betalingsregeling.

Juridisch advies en Civiel procederen

Heeft u juridisch advies nodig? Dan kunt u bij ons terecht. Wij verlenen deskundig juridisch advies en houden u daarbij op een transparante wijze op de hoogte van de werkzaamheden. U mag erop vertrouwen dat uw vraagstuk bij ons achter gesloten deuren blijft en wij geen handelingen zullen verricht na uw akkoord.

Voor de meest uiteenlopende vraagstukken kunt u bij ons terecht en zullen u zo volledig mogelijk advies geven dan wel een plan opstellen. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een Gratis Consult!

Het civiel procederen behoort ook tot ons pakket dat wij als dienst aanbieden. Dit kan gedaan worden op alle rechtsgebieden waarin wij werken en vermeld worden op deze pagina. Civiel procederen is als er een geschil bestaat tussen partijen en een van deze partijen dit geschil indient bij het Gerecht. Het betreffen hier geen strafrechtelijke delicten.

Onroerende zakenrecht

Aqua Terra Law Firm heeft ruime expertise op het gebied van het commerciële en het particuliere vastgoed op Curaçao. Wij houden ons bezig met onder andere het bemiddelen, adviseren en procederen ter zake van koopovereenkomsten voor onroerende zaken, waaronder tevens begrepen problemen met erfdienstbaarheden en verborgen gebreken.

Op Curaçao en Bonaire hebben we veel kavels met erfpacht en dit is belangrijk om bij stil te staan. Wij kunnen u adviseren bij de aankoop van een dergelijke kavel en wat dit voor consequenties voor u als koper of verkoper heeft. Kom bij deze belangrijke beslissingen niet voor verrassingen te staan maar schakel ons in voor correct en volledig advies.

Personen- en familierecht

De gevolgen van het aangaan en verbreken van relaties tussen gehuwden, kinderen en ouders zijn niet altijd te overzien. Dergelijke veranderingen in uw persoonlijke situatie vragen om een zorgvuldige regeling van de relevante onderwerpen. Wij begrijpen maar al te goed dat hierbij ook financiële en emotionele belangen een belangrijke rol spelen en houden hier te allen tijde rekening mee.

Voorkom dat u in een lang echtscheidingsproces terecht komt en schakel direct Aqua Terra Law Firm in zodat we alles in goede banen kunnen leiden. Ons kantoor heeft tevens veel ervaring met het opvragen van partner- en kind alimentatie. Hierdoor weten wij wat noodzakelijk is voor het opstellen van alimentatieberekeningen. Bovendien kunnen wij uw echtscheiding van A tot Z regelen en zullen wij u bijstaan bij eventuele rechtszaken voor het Gerecht.

Wilt u weten hoe het werkt met gezagsverhouding en onder curatele stelling? Wij kunnen u hierover informeren en bekijken welke situatie bij u van toepassing is en wat uw rechten en plichten in deze zijn. 

Pro deo

Heeft u een pro deo zaak die u op Curaçao of op Bonaire wenst te voeren? Geen probleem, dat doen we ook. Wij vinden dat iedere inwoner van Curaçao of Bonaire het recht op goede bijstand van een advocaat heeft. 

Op moment dat u aangeeft dat u juridisch advies pro deo wenst te verkrijgen of dat u pro deo wenst te procederen voor het Gerecht dan zullen wij doorverwijzen naar SOAW op Curaçao of Raad voor Rechtsbijstand op Bonaire. Deze instanties zullen dan zorg dragen voor uw kosteloze rechtskundige bijstand kaart. Na het verkrijgen van deze kaart zullen wij uw zaak verder in behandeling nemen. 

Bij Aqua Terra Law Firm kunt u erop rekenen dat u dezelfde inspanning en kwaliteit krijgt als iedere andere zaak bij ons kantoor. Ook tijdens het Gerecht bent u ervan verzekerd dat u de best mogelijke bijstand van ons krijgt. 

Ondernemingsrecht

Behoort u tot een (grote) onderneming en voelt u dat commissaris of aandeelhouder zich telkens op de stoel van de directeur wilt zitten en heeft u daarnaast nog meer vragen zoals wat te doen bij een impasse tussen de aandeelhouders of hoe u dit kunt voorkomen? Dan kunt u Aqua Terra Law Firm hiervoor benaderen om u hiermee behulpzaam te zijn bij het verstrekken van juridisch advies. Daarnaast kunnen wij uw belangen behartigen bij het Gerecht.  

Sociale zekerheidsrecht

Bent u onverhoopt arbeidsongeschikt geworden of bent u gedurende lange tijd te ziek om arbeid de verrichten. Dan kan het fijn zijn als iemand voor u kan nakijken waar u eventueel recht op heeft op Curaçao en op Bonaire conform de Ziekteverzekering (ZV) en Ongevallenverzekering (OV). Daarnaast is het zo dat iedere ondernemer weleens te maken heeft met de Sociale Verzekeringsbank of SZW op Bonaire zodat wij u hierin voor wat betreft de ZV/OV ook graag behulpzaam wensen te zijn.

Overzicht

Open chat
Powered by