Enkele bdrijven die onze cursus Ziekteverzuimbegeleiding
hebben gevolgd zijn o.a:
Isla
Aqualectra
Curacao Ports Authority
KTK
Post NV
Selikor
SFT Bank
Kabinet van de Gouverneur[Kamer van Koophandel]
[Directie Arbeidszaken]
[Centrale Bank]
[Inspectie der Belanstingen]
Er kunnen 3 redenen worden aangegeven om aandacht te besteden aan de ziekteverzuimproblematiek:
Ten eerste zijn er menselijke en gezondheidskundige redenen: het ziekteverzuim verdient aandacht omdat het staat voor de kwaliteit van de arbeid en de gezondheid van de werknemer.
Ten tweede bestaan er bedrijfsorganisatorische redenen: door ziekteverzuim wordt de kwaliteit en kwantiteit van de produktie beperkt.
Ten derde bestaan er financiële redenen: ziekteverzuim kost de werkgever geld in de vorm van personele vervanging en de werknemer geld in de vorm van eventueel minder loon ontvangen ingeval dat in de arbeidsvoorwaarden of in de arbeidsovereenkomst als zodanig is bepaald en in de vorm van produktieverliezen.
In deze cursus krijgt u de “tools” om ziekteverzuim te registeren als leidinggevende en/of als HR officer. Dit vormt de basis om een ziekteverzuimbeleid te creëren die gebaseerd is op de begeleiding van de werknemer door o.a positieve aandacht te besteden aan de oorzaak van “ziekte”, waardoor dit een stimulerende werking kan hebben op een bepaalde groep verzuimers en hierdoor het aantal verzuimdagen wordt teruggedrongen.


Wij zijn voornemens om deze cursus te organiseren op 7 april en 14 april 2014.