[Kamer van Koophandel]
[Directie Arbeidszaken]
[Centrale Bank]
[Inspectie der Belanstingen]


Deze cursus zullen we in de tweede
helft  van 2014 organiseren
op Curacao te Santa Barbara Beach and Golf  Resort.

Er zijn verschillende redenen waarom u (als werknemer) zich niet (voldoende ) gemotiveerd voelt om goede of betere resultaten te leveren of dat  u veel meer wenst te doen op een dag terwijl dat iedere keer weer niet lukt of dat u bepaalde projecten in uw werk of in uw dagelijks leven uitstelt?

In deze cursus zullen er 3 redenen worden behandeld waarom er ondanks de beste arbeidsvoorwaardenbeleid er toch geen permanente succesvolle en
permanente verandering plaatsvind in het gedrag van de werknemer:
Reden 1:
U heeft gebrek aan duidelijkheid rondom uw eigen levensdoel.
Hoe duidelijker het is waar u naartoe wilt, hoe makkelijker het is voor u om te komen .

Reden 2:
U bent vastgelopen in uw confortabele zone ("comfort zone")
Wat u wilt is buiten uw bereik. Om andere resultaten te verkrijgen, moet  u de zaken anders aanpakken en echt geloven dat het mogelijk is. In deze cursus zult u ervaren hoe u beperkende overtuigingen een confortabele zone heeft gecreerd die eigenlijk uw succesvolle vooruitgang op verschillende gebieden beperkt. Door het elimineren hiervan, zal ook de beperkende voor grenzen van uw confortabele zone worden ontbonden.


Reden 3:
U heeft geen plan
Het schrijven van doelstelling is niet voldoende. Wij
zullen u leren met het creeren van  een stap voor
stap-voor-stap plan voor het omzetten van "succes
" in de praktijk

Onderwerpen die oa zullen worden behandeld:
1. 100% verantwoordelijkheid
2. E+R=O
3.3 reacties waarover je controle heb
4.Negatieve gedachte vs positieve gedachte
5. Wees duidelijk waarom je hier bent (je levensdoel)
6.Besluit wat je wil
7. Creer van doelstellingen affirmaties
8. Laat de remmen los met visualisaties
9.Neem actie
10. Feedback (afwijzing)
11. Wat ben ik dankbaar