[Kamer van Koophandel]
[Directie Arbeidszaken]
[Centrale Bank]
[Inspectie der Belanstingen]
TIPS/CASUSBedankt om u zich te melden bij Aqua Terra Investment & Consultants Legal Club en/of om onze website te bezoeken om gratis tips te ontvangen.

Casus
Een werknemer gaat 60 jaar worden binnenkort en als werkgever vindt u dat het tijd is dat de werknemer naar huis gaat om te gaan genieten van zijn aov pensioen. De werknemer is van mening dat hij niet naar huis dient te gaan, aangezien hij zich fit voelt en de aov pensioen is niet veel. Hij wil aldus zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde niet beeindigen. Bij de Directie Arbeidszaken is men in het algemeen ook niet snel bereid om ontslagvergunning te verlenen als een werknemer slechts een aov pensioen heeft.

Tip
Om dit te voorkomen was het beter dat u in de arbeidsovereenkomst had bepaald dat de overeenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd van de werknemer, want dan zou de overeenkomst van rechtswege-opzegging noch ontslagvergunning is vereist- zijn beeindigd.