[lees verder over svb en basisverzekering en ZV.....]
Blog

Minimum loon 2015

Het minimumnloon op Curaçao is verhoogd met ingang van 2015. Een werknemer van 21 jaar of ouder verdiend nu 1.411,58 gulden bij een 40-urige werkweek.

Het bedrag per uur is nu 8,15 gulden bruto. Werknemers moeten minimaal dit bedrag ontvangen aan loon. Natuurlijk kan de werkgever zelf bepalen of hij meer betaalt dan het minimumloon.
Indien de werkgever nettoloon uitbetaald dient de werknemer Naf 7.44 per uur netto te ontvangen
Uren, weken, maanden
Alle minimumlonen worden per uur uitgedrukt. Het minimumweekloon wordt bepaald door de werkuren per week te vermenigvuldigen met het uurloon. Het minimummaandloon wordt berekend door het weekloon te vermenigvuldigen met 4,33. Het minimumloon geldt voor alle werknemers, inclusief huishoudelijk personeel. Op hun loon mogen wel bedragen worden ingehouden als zij kost en inwoning of gratis maaltijden krijgen van hun werkgever.