[Kamer van Koophandel]
[Directie Arbeidszaken]
[Centrale Bank]
[Inspectie der Belanstingen]
Double click to edit
Mevr.Mr Melanie Fowler-Davelaar
Het bedrijf is in de vorm van een naamloze vennootschap opgericht op 20 december 2001 door mevr. mr Melanie Fowler-Davelaar die tevens directeur is van het bedrijf.

Het bedrijf was opgericht in beginsel om slechts juridische adviezen te geven aangezien mevrouw mr Fowler-Davelaar jurist is en als kandidaat-notaris heeft gefungeerd. Ze is in 1996 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen zowel in Nederlands Recht als in Notarieel recht. In de loop der tijd is het bedrijf zich gaan richten in het doceren van juridische vakken zoals het Arbeidsrecht.

Iedere keer weer als het bedrijf voor een juridisch advies werd binnengehaald binnen een bedrijf om bv geschillen op te lossen is er gemerkt dat er een enorme behoefte bestaat in het volgen van cursussen door werknemers om hun volle capaciteit te ontwikkelen,  aangezien het volgen van adequate cursus zeker zal bijdragen tot het voorkomen van geschillen.

Vandaar dat wij een serie van cursussen ontwikkeld hebben om u te helpen om uw volle capaciteit te bereiken binnen uw dagelijks leven (hieronder is tevens te begrijpen binnen bedrijf waar u werkzaam bent.